Съюзът на артистите: Фестивалът е едно от най-необходимите събития

 U0A8359Уважаема колеги,
Скъпи приятели,
Пътят на театъра минава през хората, някои от които отдават целия си живот на сцената. Позволете ми да изразя своето убеждение, че „Сцена на кръстопът“ е едно от най-значимите и необходими събития в културната карта на България. За своите 21 издания фестивалът се е превърнал в гарант за качество и многообразие на театралната програма.
Вярвам, че още дълги години екипът ще продължи да развива своята работа и да поставя нови хоризонти пред себе си и пред публиката!
Един мъдрец от Пловдив беше написал сред своите театрални закони: „Не забравяй, че не знаеш нищо от онова, което предстои да се случи!“. Думите са на Крикор Азарян. Искам да пожелая на всички Вас да се случват само успехи!
На добър час!

С УВАЖЕНИЕ,
ХРИСТО МУТАФЧИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪЮЗ НА АРТИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

10.09.2017 г.