19 СЕПТЕМВРИ, СРЯДА, 11 Ч., ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР

Театрална работилница „ Музика и слово за театър“

Водещ: Композиторът Асен Аврамов