14 СЕПТЕМВРИ, СЪБОТА, 21.30 Ч., ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР, ДВОР

Четене на нова българска драматургия:  „Пустония“ от Мирослав Христов