13 СЕПТЕМВРИ, ПОНЕДЕЛНИК, 21.30 Ч., ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР, ДВОР

Сдружение „Блок 14” представя СЕЗОНЪТ НА КУКУВИЦИТЕ”

Музикално-поетичен спектакъл по текстове на Елин Рахнев и музика на Георги Георгиев (”Остава/ homeovox“);

Участват: Ева Данаилова,Кристиана Ценкова и Евгения Явашева