12 СЕПТЕМВРИ, СЪБОТА, 21.30 Ч., ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР, ДВОР

Четене на нова българска драматургия: „И свобода, и смърт“ от Иван Димитров