11 СЕПТЕМВРИ, СЪБОТА, 21.30 Ч., ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР, ДВОР

Четене на нова българска драматургия: „Две лъжи и една истина“ от Лиза Шопова