10 СЕПТЕМВРИ, ПЕТЪК, 18 Ч., Галерия „UPARK”

Откриване изложба „ПЕНТИМЕНТО“  на сценографа Елена Иванова