1 - 23 септември, площада пред Общината

Изложба на уникални театрални плакати от Международно трианале на сценичния плакат, София 2013. Куратор Божидар Икономов