20 септември, събота, 21.30часа, Галерия U.P.A.R.K.

Росица Данаилова и Румяна  Емануилиду представят романа си
„Оцелелите дневници”  или един живот в страници