10 – 23 СЕПТЕМВРИ, Открита сцена пред театъра

Професионална танцова формация „Пловдивъ”
с ръководител Димитър Косев