16 септември сряда, 10 часа, Клуб на актьора, Драматичен театър

Кръгла маса на тема „Новото в новата българска драматургия на 21 век”