22 септември, вторник, 18 часа, Фоайе на Драматичен театър

„Познатият и непознат Пловдив”
Представяне новата книга на Пенка Калинкова