11 септември, неделя, 18 часа, Драматичен театър, Горно фоайе

Представяне книгата на Пенка Калинкова „20 години Сцена на кръстопът”
Предсатвя доц. Владимир Янев