„Куфарите” – театрална акция за начало на „Сцена на кръстопът”

Куфарът е спомените, които заключваме в сърцето си. Животът, който живеем. Пристанищата, на които чакаме да ни се яви посока. Вещите, които местим от някъде за другаде. Духът им остава затворен в нас и ни разказва кои сме и защо сме. Сгъстени на доста интимно разстояние един от друг, пловдивските граждани се тълпяха и надигаха на пръсти за да следят процесията на актьорите от Пловдивския театър с тяхната своеобразна каруца от „спомени”. Тъй наречената театрална акция „Куфарите” започна от площад  „Джумаята” в 17:30 и се понесе към Централния през Главната улица. Любопитството разбуни глъчка, защракаха фотоапарати, деца се покатерваха  по раменете на татковци и майки, за да се ококорват пред зрелището. Облеклата на бродещите образи от миналото бяха като от ням филм на Чаплин – с резки движения и застинали погледи, хвърляни всред множеството, белосани лица и дрехи-демоде, се преместваха бавно напред в пантомимичен стил. Актьорът Алексей Кожухаров, превъплътен в картограф от края на 40-те години – дори и твърде стилизиран – разперваше ръка-компас и набелязваше „червените точки” на техните спирки по Главната улица. При всяка една от тях прибавяха по актьор или предмет и продължаваха към следващото късче земя.  Придвижването наподобяваше ту плаване с кораб, лашкан от вълните, ту скитници, тласкани напред от несретния си живот.
Уличното представление всъщност нямаше единен сюжет. Според режисьора Недялко Делчев то се разделя на три времеви пласта. Първият е безвремието – петима мъже и две жени търсят себе си и събират по пътя вещи, които да им разкажат по нещо за живота. Със стигането на актьорите до големия куфар, разположен пред фонтана на Централния площад, започва вторият пласт - също с пантомима, но и примесен със звукова партитура – викове и изпълнения на народни песни и стари български шлагери. От Куфара излиза жена с престилка и леген, която безмълвно и усмихнато приканва зрители да посетят вътрешността му. Музейна сбирка на социализма ни посреща и откъсва от реалността навън. Режисьорът увлекатлно разказва за предназначението на всеки от предметите. Акцията предизвика удивление у всички тези, които ще си занесат снимки и впечатления у дома.

Виолета Станкова, Слав Ламбринов