13 СЕПТЕМВРИ | сряда 20.00 часа | Драматичен театър, Камерна сцена

ПОСЛЕДНО ПОВИКВАНЕ
по Петер Турини и Харолд Пинтър


Режисьор: д-р Сава Драгунчев
Участват: Явор Вълканов, Радина Боршош и Филип Буков - студенти НАТФИЗ, клас "Проф. Стефан Данаилов"