19 СЕПТЕМВРИ | вторник 19.30 часа | Драматичен театър, Камерна сцена

Вечер на драматурга Константин Илиев С участието на актьори и театроведи