16 СЕПТЕМВРИ | неделя 19.30 часа | Драматичен театър, Камерна сцена

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА СЪВРЕМЕННО АЛТЕРНАТИВНО ИЗКУСТВО

И КУЛТУРА „36 МАЙМУНИ”

КАРЕ

от Пау Миро

(перформативно четене)

 

 


превод Нева Мичева
режисьор Борис Зафиров
сценограф и видео среда Илияна Кънчева
костюми Лилия Христова
звукова среда Алексей Николов
асистент-режисьор Самуил Гълъбов
фотограф Жоро Аранжоро


Участват: Ованес Торосян, Емил Стефанов, Юлиян Петров, Станислав Ганчев