20 СЕПТЕМВРИ | четвъртък 18.00 часа | Драматичен театър, Камерна сцена

Доц. д-р Борис Минков представя новата книга на

Младен Влашки „Млада Виена в млада България”