14 септември, събота, 17,00 часа, фоайе Камерна зала

Проф. дфн Клео Протохристова представя книгата на д-р Петър Кауков

„Комедиите на Шекспир между Ерос и Танатос”

 

 

Д-р Петър Кауков е роден през 1970 г. в Пловдив. Завършва НАТФИЗ с две специалности – „Актьорско майсторство за драматичен театър” и „Режисура за драматичен театър”. Участник в уъркшопа за млади режисьори от Югоизточна Европа с ръководител Андрей Шербан през 2004 г. Като актьор е играл роли в постановки на Театър 199, Театър „Българска армия”, Държавен сатиричен театър, Драматичен театър – Пловдив, БНТ. Като режисьор е поставил над 20 постановки в България, Сърбия, Хърватия и Босна и Херцеговина. Петър Кауков е Председател на Експертния борд на Швейцарската културна програма в България / Pro Helvetia (2002-2004), Заместник директор на Драматичен театър – Пловдив (1999-2006) и Заместник-директор на Младежки театър „Николай Бинев” (2006-2014). От септември 2018 г. е директор на Театър НАТФИЗ. Като творец и като мениджър е участвал с постановки, доклади и публикации в международни театрални форуми в Европа, Америка и Азия.


Д-р Кауков е преподавател в АМТИИ – Пловдив (2005-2008) и НХА (от 2013). От 2013 г. е хоноруван преподавател, а от 2015 г. – асистент по театрална режисура в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов”.


Настоящата монография е резултат от докторската му дисертация, защитена на 22.05.2018 г. пред научно жури в състав: чл.-кор. проф. Пламен Марков (председател), проф. д.н. Александър Шурбанов, проф. д.н. Камелия Николова, проф. д.н. Клео Протохристова, проф. Красимир Спасов.

„Приносите на Кауков са видими и полезни за науката и практиката на театъра, за театралната педагогика, обвързана с преподаването по режисура. Авторът е навлязъл в неовладяни от театралната наука територии и уверено превежда читателите през нея.”


Чл.-кор. проф. Пламен Марков

„Сериозно изследване с оригинални идеи и значителни научно-приложни приноси с оглед сценичната интерпретация на Шекспировите комедии. Трудът е безспорно стойностен и успява да свърже компетентно ведно театрознание и литературознание.”


Проф. д.н. Александър Шурбанов

„Основният приносен момент в труда е формулирането на метод за действен анализ, като е демонстрирано и неговото приложение, и резултатите от него. Освен неговата собствена стойност, важна е и приложимостта му като учебно помагало в практическото обучение на студенти по режисура (и не само).”


Проф. д.н. Камелия Николова

„Постиженията на труда са ценен влог в българското театрознание.”


Проф. д.н. Клео Протохристова

„Прави впечатление умението на Кауков да „разказва” атрактивно, да комбинира научния дискурс с интелигентно чувство за хумор и афористични изрази и поанти. Това създава у читателя усещането за достъпност и лекота във възприемането на научната материя”


Проф. Красимир Спасов

Книгата е издадена с конкурс на Програма „Научни изследвания” към НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов”