12 септември, петък, 17,30 часа, Първо студио на БНР Пловдив

Д-р Младен Влашки и Теди Москов представят книгата на Стефан Янков

„Театрална география, история, личности”