14 септеври, събота, 18 часа, Горно фоайе на Драматичен театър – Пловдив

Откриване изложба сценични плакати на Радослава Боор

ПЛАКАТЪТ: РАДОСТ&СЛАВА