20 септември, петък, 18 часа, Галерия U.P.A.R.K.

Георги Георгиев (Жоро от Остава), Георги Гаврилов, Мария Куманова

Наталия Иванова

представят премиерната книга

аз | ОСТАВА