Пояснение към Съпътстваща пограма, 21 и 22 септември

В предпоследния ден на „Сцена на кръстопът” /21 септември, 17,30 ч./, в съпътстващата програма на фестивала, е включен един пърформънс. В уникалната среда на Баня „Старинна” В Пловдив режисьорката Росица Обрешкова ще „прочете” един неизвестен текст за театър на Франк Павлов, френски автор от български произход.Това ще стане с помощта и участието на художника Йово Пенчев и на актьорите Жорета Николова, Илияна Коджабашева, Дилян Илиев, Петър Пейков. Заглавието “Висока е кулата” е цитат от Кокто.

На 22-ри септември от 10 часа в конферентната зала на хотел “Лайпциг” към основните докладчици по темата на теоретичната конференция ще се присъединят драматурзите Панчо Панчев, Христо Бойчев, Елин Рахнев, Петър Маринков и театроведите Богдана Костуркова, Красимира Василева, Николай Йорданов. Те ще обсъдят “Съвременната българска драматургия: проблеми на създаването и сценичната реализация”. В обсъждането ще участва и г-н Милен Миланов, председател на фондация "А'Аскеер".