ПРОСПЕРИРАЩ ФЕСТИВАЛ

Петнадесетото издание на”Сцена на кръстопът” 2011 е на

     финалната кота.Пловдивската публика има удоволствието

     единствена извън София  да  гледа две поредни  представления

     на мега спектакъла на Народния театър „Иван Вазов” - „Полет

     над кукувиче гнездо” под талантливата режисура на Александър

     Морфов.Това  пловдивчани приеха като истинско събитие за

     града, като голям и заслужен комплимент за съпрчастността им

     към  традиционния театрален маратон.

     Въпреки кризата и трудностите, произтичащи от нея, фестивалът

     приключва успешно своята програма. Представени бяха 22

     театрални заглавия, три от които премиерни. Участваха  12

     теарални трупи в това число  8 столични, 3 извънстолични и една

     от  гр.Запорожение,Украйна.

         С многообразната си и атрактивна програма15-та”Сцена” превърна   

     Пловдив в  същинска театрална столица на България .

     За многобройните ни  фенове Фестивала  е не само една

     добра традиция, един вълнуващ празник на театралното изкуство,

     но преди всичко и най-вече  е едно заслужено уважение към  

     негово величество зрителя    

         Стартирайки амбициозно през трудната 1996, Фестивалът

     си постави сериозната задача да открие и отгледа разбираща,

     търсеща досега с театъра, критикуваща, амбициозна и преданна

     публика, която да бъде верен и истински  приятел на фестивала.     

     На върха на 15 годишнината си това вече е реален факт.

     За това имаме основания да бъдем доволни  от тазгодишните

     резултатите. Неокончателните  данните сочат, че зрителите надхвърлят

     цифрата 12000, като в нея не включваме внушителния брой   

     посетители на 4 –те съпътстващи фестивални прояви -

     София поетики, джемсешъна на Елица Матеева, филма на Лили

     Абаджиева за Крикор Азарян и фотоизложбата”Благодарим ви”. А

     приходите от продажбата на билети са над очакванията ни.

     Няма отпаднали представления от фестивалната програма,

     организацията беше на ниво.

          За успеха на Фестивала несъмнено допринесе  навременната 

     финансовата подкрепа на Министерството на културата и Община

     Пловдив.

 

 

 

 

 

                                                                                                   2

 

     Но определящ се оказа приноса на  меценатското сосиате:           

     козметична компания”Роза импекс” – главен спонсор,

     КЦМ 2000 АД, Мастер АД, Рефан България, АТАРОклима и Ондулин ООД,      

     което  в пика на икономическата криза  отново даде щедро

     финансово рамо на Фестивала. Като жест на голямо уважение и

     признание към частните спонсори  за първи път открихме рекламна

     изложба”Благодарим ви”, която популяризира благородното им дело.

     ”Сцена на кръстопът” живее и пулсира пълнокръвно вече 15 години

     благодарение на организаторите, спонсорите,на всеотдайната и

     признателната пловдивска  театрална публика.

    

           До нови срещи на 16-то издание през 2012 година.

 

 

 

          21.09.2011 г.                         Димитър Малашинов

                                                      изпълнителен директор