Актьорът Петър Тосков...

Актьорът Петър Тосков надълго и нашироко разказваше на Красимира Филипова, шеф на дирекция “Театър, вариететно и цирково изкуство” в Министерството на културата, че се е отказал от гледането на телевизия. Бях десет дни на море и синият екран въобще не ми липсваше, въодушевяваше се Тосков. За разлика от него театроведката се чудеше дали да не посвети свободното си след спектакли време на някоя и друга новинарска емисия.