Актьорът Ивайло Христов...

Актьорът Ивайло Христов напусна тичешком Драматичния театър веднага след “Боси в парка” – представление, което той режисира. Христов беше сам и въпреки че не е особено словоохотлив, разкри, че в момента ще съсредоточи вниманието си върху работата по нов авторски филмов проект. Снимките започват догодина, лаконичен бе талантливият театрал. Той запази в тайна подробностите от суеверие.