ТЕАТЪРЪТ В ГЛОБАЛНАТА МЕДИЙНА КУЛТУРАПараметрите на темата, предложена от доц. д-р Виолета Дечева, се оказаха твърде широки. Основните доклади на авторката на предложението и нейните колеги  д-р Ромео Попилиев и Димитър Чернев, както и на културолога и медийния наблюдател Митко Новков, обгледаха пресечните точки между медии и театър /или между електронните медии и медията театър/. Модераторката на теоретичната конференция г-жа Красимира Филипова беше поканила за участие в дискусията младите режисьори Младен Алексиев, Веселка Кунчева, Валерий Пърликов, актрисата Ирина Дочева, театроведите д-р Светла Бенева, Пенка Калинкова, Богомил Стоилов и театралните директори Васил Василев и Емил Бонев. Не липсваха и слушатели на  любопитния разговор, който ту напускаше теоретичния дискурс за да постави проблемите на настоящата българска театрална практика, ту се завръщаше в теоретичните дебри.