МАРАГАРИТА МЛАДЕНОВА ЗА „АПОКАЛИПСИСЪТ ИДВА В ШЕСТ ВЕЧЕРТА”

Георги Господинов има много малко драматургични опити и аз се надявам те да стават все повече, както и театърът да има все по-основателен интерес към него. Истината, обаче, е, че в сравнение с интереса към прозата и поезията му на театралния зрител тепърва му предстои да открие за себе си Георги Господинов като драматург. Аз лично се надявам пиесата му „Апокалипсисът идва в шест вечерта” да има  добра съдба, да преживее още много и различни прочити, освен този, който направихме в Малък градски театър „Зад канала”. Особена е неговата драматургия .Това  не е класически тип драматургия- образи в ситуации и техните взаимоотношения. Поетът пише за театър и аз намирам това за качество. Той върви след една болна тема, особено в тази пиеса, през серии от монолози , диалози и така той все повече и повече води и зрителя навътре, за да изследва темата в дълбочина. Тази тема е -какво се случи с българина на 90-те години, какво става с нашето самочувствие и потенциал във времето на промените. Дали това го ощети или пък повиши неговата съпротивителна енергия- това е големият въпрос. Аз мисля ,че изиграните до тук представления се радват на много добра среща със залата, особено 35-40 годишните се припознават вътре в материала. За мен е истинско удоволствие,че първа поставих пиесата на сцена.