18.09.08 , 17.30ч. Премиера на „Запазено място”

Премиера на „Запазено място”, пиеси от Димитър Атанасов, издание на ИК „Жанет 45”, представя доц. Владимир Янев