19.09.08 , 17.30 ч. -„ Театърът на Стоян Камбарев – режисура на пространството”„ Театърът на Стоян Камбарев – режисура на пространството” от Кремена Димитрова, представя Пенка Калинкова