15 септември, зала хотел "Белвил", 10ч.

СЪПЪТСТВАЩА  ПРОГРАМА
         

Конференция на тема
„Театърът в глобалната медийна култура”

Модератор – Красимира Филипова

Доклади: доц. д-р Виолета Дечева - театровед
д-р Ромео Попилиев
- театровед
Митко Новков - Журналист и преподавател в СУ „Св. Климент Охридски”
Димитър Чернев - театровед