16 септември, Голяма сцена, 19ч.

ДКТ „Ив. Димов” Хасково

ЗЛАТНАТА МИНА

от Ст. Л. Костов

 

Режисура и сценография: Мариус Куркински

Художник по костюмите: Цвета Маринова 

  

Участват: Веселин Анчев, Ивана Папазова, Иванка Шекерова, Николета Малчева, Светла Рудева, Теодор Папазов, Любомир Сапунджиев, Стефан Цирков и Делчо Филипов.

Времетраене 120 минути

Наложи се инцидентно да избера пиеса и се сетих за “Златната мина”. Тук има един образ, който докосна нещо много специално в мен – този на г-жа Ангелиева. Ако нея я нямаше в повествованието, аз едва ли щях да правя тази пиеса и това е личното ми в този текст. Иначе пиесата е по-скоро обществено-политическа притча и, говорейки за един човек, Ст. Л. Костов всъщност говори за целия народ.

Аз гледам на Ст. Л. Костов като на автор, който може да бъде изследван като различна материя театър, в него може да се разчита и друг жанр- трагикомедия, например, която може да бъде комбинирана с елементи на психологически театър, т.е. аз искам да лиша спектакъла от читалищния стих, който обикновено се търси в тези пиеси, които пък някои смятат за леки и повърхностни, а те всъщност са нещо друго, много по-голямо и силно.

                                                                Мариус Куркински