13 септември, Камерна сцена, 19ч.

Драматичен театър  Битоля Македония

ОБЪРНИ СЕ С ГНЯВ НАЗАД

от Джон Осбърн

 

Режисура: Йован Ристовски

Сценография: Ненад Ждеро

Костюмограф: Благой Мицевски

 

 

  

 

 

Участвуват: Огнен Дранговски, Николче Пройчевски, Елена Моше, Майя Андоновска, Илина Чоревска

 

Най-старият театър в Македония/от ХІХ век/  ще изиграе своя съвременен прочит на най-известната пиеса на Джон Осбърн. Досега трупата е показала няколко представления  на фестивала „Сцена на кръстопът”  – през 1998 г. „Три високи жени” от Е.Олби, през 2002 г. „Movie” от Елин Рахнев и „Парите са отепувачка” от Ристо Крле, през 2007 – „Състояние на съвестта” от Ървин Уелш...

        Общественото влияние, което оказва „Обърни се с гняв назад”, далеч надхвърля чисто драматургичните качества на пиесата. Повече от всяка друга отделно взета творба през ХХ век, тя се превърна в социологическо явление. Театралните историци побързаха да отбележат, че нейната премиера през май 1956 г. е маркирала действителния прелом в „новата драма” в британския театър.

        „Обърни се с гняв назад” е силно автобиографичен текст и знаменитото определение „сърдитите млади хора” е измислено за да обрисува и автора, и героя.