23 септември,19 часа, Камерна зала

„КОН СЪС ЗЕЛЕНИ КРИЛА” - поетично-музикален спектакъл  по стихове на Любомир Левчев. На рояла Жени Захариева.