22 септември,12 часа, голяма репетиционна

WORK-SHOP по проект Corpse de Textes EUROPA

С финансовата подкрепа на културната програма на Европейската

комисия

 

„Нахлуване”, автор и режисьор Фредерик Зонтаг / Франция /