22 септември, Камерна сцена, 19.30 ч.

Малко театро Унгария

Елада Пиньо и времето

 

 

Фузионален театрален перформънс по едноименния роман на Керана Ангелова

 

режисьор: Габриела Хаджикостова

консултант: Ищван Наги

Композитор: Николай Иванов

Визия: Ищван Наги

Времетраене: 70 минути, без антракт

В ролите: Елада Пиньо – Габриела Хаджикостова, Художникът – Николай Иванов

 

 

 

Самобитният текст на Керана Ангелова, един магически роман, е хроника на една необикновена съдба. Книга, която разтърсва човека. Магически текст, който издига човека над ежедневието. Животът е чудо... Спектакълът се гради на изненади: необикновени асоциации от картини и мисли, дръзко използване на символите препращат зрителя в една мономитология, която се развива по своя собствена логика и поелият риска на пътешествието получава естетическа наслада чрез неизчерпаемите, ярки и вдъхновяващи внушения на текста. Текстът е философски и лиричен, философско-лиричен.

Двама различни по душевност артисти са обединили по необичаен начин духовния си потенциал. Музика, слово, творческо съзвучие, нови образи се раждат от безграничната свобода в изящните импровизации на Габриела Хаджикостова и Николай Иванов.

Фузионален перформънс, в който текст, музика, изобразително изкуство, движение се превръщат в театър.

 

 

МАЛКО ТЕАТРО

Малко театро е основано през 1996 г. по моя и на съпруга ми /унгарския режисьор Ищван Наги/ инициатива. Функционира като алтернативен театър, обединявайки алтернативното мислене и алтернативните решения с особеностите на малцинствения театър, разбиран не само като игра на родния език, а като отношение към културата.

В спектаклите на Малко театро се наблюдават много от елементите на движенческия театър, на изобразителното изкуство, на музиката, както и съвременна техника, но те винаги са подчинени на голямото преклонение пред литературата и театъра. Характерно за спектаклите е изключителното жанрово разнообразие. За изминалите 13 години театърът има 47 постановки.

През последните години Малко театро разшири международните си контакти чрез участие в проекти и все повече изяви в чужбина. В спектаклите на театъра участват артисти от различни страни.

Габриела Хаджикостова