21 септември, 12 часа, голяма репетиционна

WORK-SHOP по проект Corpse de Textes EUROPA

С финансовата подкрепа на културната програма на Европейската

комисия

 

„Дебрис”от  Денис  Кели / Англия/
режисьор Алексей Кожухаров / България /