20 септември, 12 часа, голяма репетиционна

WORK-SHOP по проект Corpse de Textes EUROPA

С финансовата подкрепа на културната програма на Европейската

комисия

 

„Късна прожекция” от Реми де Вос/Франция/
режисьор Емил Бонев/България/