Създаваме успешно работеща триадична структура

Людмил Каравасилев, PR мениджър и сонсорство на ОББ:


Със „Сцена на кръстопът” ние създаваме една успешна триадична структура – театър, държава и частен бизнес.  Провокацията е от творците, а ние помагаме тя да формира вкус, да се ражда изкуство, което да радва хората. Това е достатъчно сериозна мотивация за нас да откликваме на апела на театралите. Въпреки кризата, ние сме умерени оптимисти. Вярваме, че значими фестивали като „Сцена на кръстопът” в Пловдив имат бъдеще, защото хората обичат професионално направените неща. А този форум се отличава точно с перфектния стил на организация, безкомпромисен подбор на заглавията и отговорен екип. Тези неуморни труженици на артполето заслужават уважението и помощта на корпоративния бизнес и местната власт. А рожбата на тази тройна структура, която работи хармонично, в идеален синхрон, няма начин да не е много добър продукт. Афишът на „Сцената” го доказва и тази година – съвместява интересите на зрителите и артистите, които се изявяват, на бизнеса, който разширява кръга на потребностите за задоволяване, и на държавата, която е в невъзможност да задоволява всички потребности.