13 СЕПТЕМВРИ, ПОНЕДЕЛНИК, 19.30 Ч., ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР, КАМЕРНА ЗАЛА

Театър НАТФИЗ-София

„КУКЛИ СМЕ НИЕ“ комитрагична* приказка със спорен финал по пиесите “Леонс и Лена” на Георг Бюхнер и “Романтици” на Едмон Ростан

 

 

13 kz

 


Превод от английски: Елица Йовчева;

Превод от немски: Димитър Гочев;

Сценичен вариант и режисура: Елица Йовчева;

Сценография: Александра Йотковска;

Консултант по словесно действие: Лора Мутишева;

Авторска музика: Александър Караколев;

Хореография: Валерия Колева;

Автор на плаката: Борис Атанасов;

Фотограф: Мария Цветкова

Участват: Студенти специалност „Актьорство за драматичен театър“, клас проф. Пламен Марков - Вартан Алексанян, Климентина Фърцова, Тодор Лазаров, Николета Велчева, Борис Атанасов/Боян Фърцов, Сияна Начева, Яна Пенева, Марин Маринов, Теона Димова

Времетраене: 85 минути
Без антракт

 


Представление, лауреат на наградата „НАТФИЗ – Най- най- най“ 2021
“Кукли сме ние” прави „комитрагичен“* разрез на едно куклено общество, в което общовалиден модел на поведение както на средностатистическия гражданин, така и на органите на властта, е бягството от отговорност…..“Кукли сме ние” е носталгичен поглед назад към забравените романтични идеали и ценности, но също и критично напомняне за едно Друго присъствие, което често призоваваме или игнорираме, в зависимост от личните си интереси - това на Всевиждащия художник, скици от чийто мащабен проект сме всички ние. Как ли се отнася Той към безразборните проявления на нашата “свободна воля”?

Елица Йовчева
*Наименованието на жанра "комитрагична" е по идея на д-р Лора Мутишева