14.09, вторник 19 часа, Драматичен театър Пловдив, двора

Четене на съвременна българска драматургия

Представяне на пиесата на Васил Балев

ВИСОКО

С участието на ЮЛИ МАЛИНОВ, Мартин Димитров и Владимир Матеев