ЗА КОНТАКТИ

гр. Пловдив 4000

ул. Княз Александър I 38

032/63-04-76, scenapv @ abv.bg


ТВОРЧЕСКИ ЕКИПпроф. СТЕФАН ДАНАИЛОВ

 Основател и Арт директор на Фестивала

e-mail: scenapv @ abv.bg

 

 
ЕЛИН РАХНЕВ
Креативен директор
e-mail: elinrahnev @ abv.bg 
 
 
 
 
 КРЪСТьО КРЪСТЕВ
директор на Драматичен театър Пловдив
dtp @ dtp.bg, 032/63-22-69
 
 
 
 
 
 МАРИЯ ЛУЦОВА
Пресцентър на Фестивала
tepetopress @ abv.bg, lutsova @ abv.bg, lutsova @ gmail.com,  0898/42-52-88
 
 
 
 
 
   
ГАЛЯ ДИМИТРОВА
Графичен дизайн
galyamidi @ gmail.com

 
 
 
 
 
 
 
 АНТОНИЯ МАРИНОВА, ТОДОР НЕНОВ
Фотографи

УПРАВЛЕНСКИ ЕКИПДИМИТЪР МАЛАШИНОВ
Фестивален директор
scenapv @ abv.bg, 032/63-04-76
 
 
ИРЕН ЧАНКОВА
Фестивален продуцент
producerpv @ abv.bg, 032/63-04-76, 0889/98-36-31
ТЕХНИЧЕСКИ ЕКИП

 

  ЗАПРЯН ДЕЛИКОСТОВ

Технически директор, Драматичен театър - Пловдив

0882/92-55-70