Театъра пътят

 

Театърът е път – паметен. Съкровен. Път
в синтаксиса на сълзата, в поречието на усмивката. Театърът е път сред хребетите на сърцето, сред алвеолите на тъгата. Път
в безвремието. Той е отсечка от сънища и викове, от мълчания и пориви, от белези и гърчове. Той е движение, което издължава изгревите и залезите, отвява хоризонти. Път, в който можеш да намериш себе си, но може и да се загубиш в плантации от нови светове. Път, в който сърцето ти може да излезе на километри от теб, на векове и епохи от теб. Да нямаш сърце. Театърът е път – ритуален, единствен, който може да размести всичките ти клетки, аорти, вени. Да направи от организма ти птица в просторите на простора, да разлисти в теб всичките ти мълчания и сказания. Път – величествен и приказен – антология на всичките ни утопии и надежди, футуристична версия на всичките ни версии. Театърът е път – изпълнен със сказания и митове, в който можеш да изтлееш или да се  разпериш. Да се отдалечиш от времето и света или просто да ги събереш в ирисите си. Той
е всичко онова, което може да те накара да се разграничиш от всичките си значения, да пренебрегнеш всичките си мнения, да се родиш отново. Да не си се раждал. Театърът е път – магичен и светъл, една от крайните точки на всички житейски процесии. Отправна точка към несъществуващи сезони. Той е всичко това, което може да те накара да се саморазрушиш или възкръснеш, да изтлееш  или разцъфтиш. Той просто е едно съвършено продължение на сърцето. Театърът е път сред ромона на дъжда, в гръмотевицата на бурите, в процепите на вятъра, в съня на чучулигата, в деколтето на историята, в епикризата на душите. Вече 21 години „Сцена на кръстопът“ е част от този път. Вече 21 години „Сцена на кръстопът“ увеличава обема на сърцата. Вече 21 години „Сцена на кръстопът“ е каляска и колесница. 

Да живее Фестивалът!


Елин Рахнев

 

 

 

 

Азбучник на фестивала

 

 

А анализирай в себе си
всяко представление

 

Б бъди или не бъди, важно е
да бъдеш

 

В вярвай, че театърът ще
промени света, никога
обратното

 

Г гледай „Ролинг Стоунс“ в
съпътстващата програма
на Фестивала във фоайето натеатъра

 

Д дишай дълбоко с ирисите
си, докато гледаш

 

Е есенен международен
театрален фестивал „Сцена
на кръстопът“

 

Ж жалко, че още не си се
родил за да дойдеш на
Фестивала

 

З загаси сърцето, си докато
гледаш, и телефона

 

И изкъпан и сресан преди
всяко представление и
парфюм

 

Й йорик е твоя
прапрапрадядо

 

К Кичюка – столица на
Пловдив

 

Л как се казва бащата на
Фестивала

 

М минаха
21 години

 

Н недей ми спомня, беше
онзи ден

 

О обичам те, „Сцена на
кръстопът“

П прости ми, мила, че избрах
„Сцената“, а не почивка в
Гърция

  

Р Ричард III е твоята пра-

прапра майка

  

С „Сцена на кръстопът“ –

завинаги

 

Т Тоскана - квартал на
Пловдив 

У учениците в

извънредна

ваканция заради

Фестивала

  

Ф фрасни едно мнение

на

фейса на Фестивала за

Фестивала

 

Х Хилари загуби изборите,
защото не е идвала на
„Сцената“

 

Ц цуни-муни с някоя актриса,
ако можеш

 

Ч чесън преди представление,
никога 

Ш Шекспир или Малашинов –
това е въпросът 

 

Щ ще те чакам, мила, за
първа среща пред билетната
каса на Сцената 

 

Ъ ънългин, ако ти стане
кофти, че нямаш билет  

 

Ю юбилейно 21 издание на
Фестивала

  

Я ясно е,

това е ФЕСТИВАЛЪТ

 

 

Елин Рахнев